Home » Речник на българските говори в Южните Родопи Драмско и Сярско by Лучия Антонова-Василева
Речник на българските говори в Южните Родопи Драмско и Сярско Лучия Антонова-Василева

Речник на българските говори в Южните Родопи Драмско и Сярско

Лучия Антонова-Василева

Published 2011
ISBN :
Paperback
372 pages
Enter the sum

 About the Book 

Доц. д-р Лучия Антонова-Василева е завършила СУ „Св. Климент Охридски“ през 1979 г. Работила е като учител по български език и от 1990 г. като асистент в Института за български език при Българската академия на науките. През 1987 г. е защитилаMoreДоц. д-р Лучия Антонова-Василева е завършила СУ „Св. Климент Охридски“ през 1979 г. Работила е като учител по български език и от 1990 г. като асистент в Института за български език при Българската академия на науките. През 1987 г. е защитила дисертация на тема „Говорът на с. Волак, Драмско“. Работила е като лектор в Нов български университет (2003-2005) и като преподавател по български език в Университета на гр. Тирана Р Албания (2006-2009). Участва в изданията: „Лингвистични студии за Македония“. МНИ., С. 1993- „Изследвания за Македония“. МНИ, С. 1996- „Веда Словена“. Изд. „Отворено общество, С. 1997- „Марко Цепенков. Фолклорно наследство“. Т. I- IV. Акад. изд. „Проф. М. Дринов, София. 1998-2007- „Български диалектен атлас. Обобщаващ том“. Ч. I—III. Фонетика. Акцентология. Лексика. Книгоизд. къща „Труд“, С, 2001- „Кратък речник на диалектните думи (в учебната литература)“. Планета-3, С. 2001- „Ръкопис на Константин Миладинов в архива на Измаил Срезневски“. Акад. Изд. „Проф. М. Дринов“, С, 2008. Автор е на 2 монографии и на над 20 статии по различни въпроси от областта на българската диалектология.Доц д-р Георги Митринов е роден на 25.11.1958 г. в с. Славеино, Смолянско. Завършва висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр, Пловдив. Работи в Института за български език, Секция за история на българския език. Изследва българските родопски говори на територията на България, Гърция и Турция. Проучва българската възрожденска писмена традиция в Родопите, Беломорието и Източна Тракия. Има над 120 публикации. Участва с доклади на национални и международни научни конференции. Публикувал е книгите: „Златоградски сборник. Писмен възрожденски паметник от средата на XIX век (1852 г.) и фототипно приложение“, С, 2000- „Родопско книжовно наследство. Райковски дамаскин (ново пълно издание на текстовете в същинската част на сборника)“, Варна, 2005- „Южнородопските български говори в Ксантийско и Гюмюрджинско“, С, 2011.